E-HANDEL

Som avtalskund hos VSOP får du en unik e-handel fylld med de produkter som just ditt företag efterfrågar. Du handlar enkelt och effektivt och vi kan om du så önskar även sköta lagerhållning och distribution.

FÖRETAGSPROFILERING

Varumärkesprofilerande produkter är idag en allt viktigare del av företagets totala marknadsbearbetning, och profilprodukter av olika slag har en tydlig koppling till företagets övergripande marknadsstrategi.

Under många års tid har vi inom VSOP skaffat oss kunskap och erfarenhet om företagsprofilering. Genom förtroende och ett nära samarbete med både kunder och leverantörer hittar vi kundanpassade lösningar för bästa genomslagskraft. Inom företaget har bla 25 års erfarenhet av import från Asien vilket gör att vi kan leverera prisvärda, unika produktsortiment som hjälper våra kunder att sticka ut.

E-handel
Vi bygger kundunika webbutiker för rationell hantering av försäljning, lagerhållning och distribution. Vi erbjuder även uppdatering och vidareutveckling av befintliga webbutiker. Många kunder väljer att låta oss ansvara även för lagerhållning och distribution, detta sker i egna lokaler med egen personal.

Lokalt & nationellt
VSOP bildades för tio år sedan och har från att vara en lokal leverantör utvecklats till en nationell partner in om företagsprofilering. Våra kunder består idag främst av större företag och organisationer som har ett löpande behov av tjänster inom kommunikation och profilering


VSOP Örebro AB

Propellervägen 2
702 26 Örebro
019-672 13 13
info@vsop.se

 

Tillbaka